heinolannuoret.blogspot on tarkoitettu tilaksi, jossa nuorille voidaan välittää tietoa turvallisesti. Täällä on vapaata jakaa mielipiteitään, kunhan se sallii monenpuolisen keskustelun. Kiusaamista tai vähättelyä ei sallita. Kritiikin tulee olla perusteltua ja rakentavaa. Tervetuloa kirjoittamaan!

maanantai 14. maaliskuuta 2016

Blogi nuoria varten

Ajatus blogin perustamisesta Heinolan nuorisopalveluille tuli yhteisessä palaverissa, jossa mietimme miten tavoittaa nuoret ja miten vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin Heinolassa. Miten tehdä Heinolasta nuorisomyönteisempi kaupunki? Vastaus oli luoda nuorisolle kohdistettu blogi.

Tällä blogilla toivomme tavoittavamme niin nuoret kuin heidän vanhempansa ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneita nuorten asioista Heinolassa. Toivomme, että saamme tätä kautta herätettyä kiinnostuksen nuorten hyvinvointiin liittyviin asioihin. Odotamme aktiivista mielipidekirjoittelua asioihin, joita tuomme täällä esiin. Tavoitteena on tehdä Heinolasta yhdessä hieman parempi paikka asua, opiskella ja harrastaa, ja tällä blogilla voimme luoda kanavan sen vaatimalle keskustelulle.
Tuomme tällä blogilla esille niitä asioita, joita jo toteutetaan Heinolassa, jotta tietämys nuorten parissa tehtävästä työstä lisääntyisi ja sen merkittävyys paranisi. Tiedotamme asioista, joita olisi syytä toteuttaa tai huomioida, jotta nuorten hyvinvointi paranisi kaupungissamme. Heinolan kaupungin visio vuodelle 2021 on ”HEINOLAssa on hyvä kasvaa isoksi”. Tämä visio aiotaan saavuttaa neljällä ohjelmalla: elinkeino -, demokratia -, hyvinvointi -ja resurssiohjelma.  Tuomme tässä blogissa ohjelman osa-alueita esiin ja tehdään tätäkin kautta strategia näkyväksi meidän kaikkien arjessa. 

Kutsumme kaikki teidät osallistumaan yhteiseen keskusteluun nuoruuteen liittyvistä asioista. Näistä asioista TULEE keskustella, koska nuoruusiässä persoonallisuus muovautuu kohti aikuisuuden persoonallisuutta. Nuori tarvitsee vielä aikuisen tukea ja ohjausta, mutta tärkeänä kehitystehtävänä on saavuttaa itse hankittu itsenäisyys. Tämä saattaa näkyä äänekkäänä, isoeleisenä käyttäytymisenä, joka luo epävarmuutta ympäristössä.  Nuoruus on kuitenkin tärkeä ajanjakso ihmisen elämässä ja sen turvallinen läpikäyminen antaa hyvät eväät eheään aikuisuuteen.

Nuoruus muotoutuu ympäristön ja yksilön välisessä vuorovaikutusprosessissa. Nuoruus on erottunut omaksi ikäryhmäkseen ja tullut yhä näkyvämmin esille mediassa ja poliittisessa keskustelussa sekä nuorisoon kohdistetuissa toimenpiteissä. Myös media, vapaa-ajan harrastukset, työssäkäynti ja vertaisryhmät kuten kaveriverkostot jäsentävät nuorten elämää yhä merkittävämmin. (moniviestin.jvy.fi, 14.2.2016)

Nuorisopalvelumme toteuttavat Heinolassa nuorisolain mukaista toimintaa tukien paikallisia nuorisotyön parissa työskenteleviä toimijoita sekä itse toteuttaen nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä.
Nuorisotyö on toimintaa, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia muokata omaa tulevaisuuttaan. Nuorisotyö terminä kuvaa nuorten kanssa ja heitä varten toteutettuja sosiaalisia, kulttuurisia tai poliittisia aktiviteetteja. Suomessa nuorisolain (27.1.2006/72) mukaan nuorisotyö on nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista, heidän aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja sosiaalista vahvistamista. (wikipedia.org 14.2.2016)

Nuorisotyön tärkein menetelmä on dialoginen keskustelu, jonka tavoitteena on voimaannuttaa nuori. Nuorisotyöntekijän on mentävä nuoren luo. Nuorisotyöntekijä on epävirallinen kasvattaja. Tällaisena informaalisena kasvatustyönä nuorisotyön perustyömuoto on läsnäolo (Juha Nieminen: Nuorisotyö ammattina, Tampereen yliopisto). Olemmekin täällä Heinolassa luoneet monia tiloja, joissa nuori saa meistä aikuisista seuraa ja ohjausta, ja tuemme näin nuoren kasvua.

 Olen toiminut puoli vuotta Heinolan kaupungin nuorisopalvelujohtajana, ja olen kohdannut useita nuoria, poliittisia vaikuttajia, kaupungin työntekijöitä ja heinolalaisia. Olen pikkuhiljaa perehtynyt heinolalaisuuteen ja tapaan toimia täällä. Luottamukselliset välit ja avoimuus ovat mielestäni elintärkeitä.  Toivoisin, että tämän blogin kautta saisimme yhden kanavan avoimeen keskusteluun sekä informointiin. Lisäksi toivon, että tätä kautta vahvistamme nuorten osallisuutta heitä koskevissa asioissa.

Jos on jotakin, josta haluaisit kirjoittaa julkisen tekstin, oli se sitten muiden informoimiseksi tai mielipiteesi jakamiseksi, ota yhteyttä blogin vasemmassa sivussa olevasta lomakkeesta: kertokaa mistä haluaisitte kirjoittaa, ja jatkamme keskustelua sähköpostin kautta. Tervetuloa kirjoittamaan ja kommentoimaan heinolannuoret.blogspot -blogiin. Tämä blogi on sinun hyvinvointisi lisäämiseksi luotu.


kirjoitti nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

1 kommentti:

 1. Herätkää kirjoittamaan, kommentoimaan, kyselemään, kyseenalaistamaan.... kaikki keskustelu on tarpeen asioiden eteenpäin viemiseksi.

  Meillä jokaisella on sisäinen unelma,
  joka voisi toteutua, jos meillä vain
  olisi rohkeutta myöntää mikä se on.
  Sen myöntäminen on usein se vaikein asia.

  -Julia Cameron

  VastaaPoista